ASSESSMENTS

 

Assessments hebben bij selectie of ontwikkeling van medewerkers een belangrijke functie om de voorspellende waarde van functioneren te verhogen. Belangrijk, omdat u immers een zo betrouwbaar mogelijke keuze wilt maken over de aanstelling van een nieuwe medewerker. Een assessment biedt uitkomst.

 

VIGOR HR biedt, afhankelijk van uw vraagstelling, verschillende assessmentmethoden aan:

  • CompetenceScan
  • Loopbaanonderzoek
  • Selectie-assessment
  • Ontwikkel assessment

 

CompetenceScan

De CompetenceScan geeft een goed inzicht in welke mate bepaalde competenties door een medewerker succesvol ontwikkeld kunnen worden. De CompenteceScan bestaat uit enkele capaciteitentests om het werk- en denkniveau te bepalen en een persoonlijkheids- en motivatieonderzoek. Deze testen worden door de kandidaat online gemaakt. Op basis van de rapportage uit dit onderzoek vindt er een aanvullend criteriumgericht en diepte-interview met de kandidaat plaats.

Het onderzoek duurt 1 dagdeel en wordt onder begeleiding van een psychotechnisch medewerker op kantoorlocatie uitgevoerd. De kandidaat ontvangt direct na het onderzoek een eerste toelichting op de resultaten.

Voorafgaand aan het assessment vindt een competentie-analyse plaats. Wij brengen met u op basis van de taken en verantwoordelijkheden van de functie, in kaart welke competenties van belang zijn voor het onderzoek.

De opdrachtgever ontvangt uiterlijk binnen vijf werkdagen, na toestemming van de kandidaat, een schriftelijke rapportage van het onderzoek en interview. U ontvangt tevens een advies voor de verdere ontwikkeling van competenties door middel van opleiding, training en/of coaching.

Loopbaanonderzoek

Een Loopbaanonderzoek is erop gericht om de kandidaat een onderbouwd advies te geven bij diens beroeps- of loopbaanoriëntatie. Het onderzoek omvat een capaciteitenonderzoek en een persoonlijkheids- en motivatieonderzoek. Daarnaast vindt er een interesse-inventarisatie plaats door middel van vragenlijsten en een exploratief interview.

Het onderzoek duurt 1 dag en wordt onder begeleiding van een psychotechnisch medewerker en een loopbaanadviseur op kantoorlocatie uitgevoerd. De resultaten worden na het onderzoek met de kandidaat besproken. Op basis van de resultaten van het onderzoek worden aanbevelingen gedaan voor potentiële beroepskeuzes- en loopbaanmogelijkheden.

De kandidaat ontvangt een loopbaanadviesrapport waarin de resultaten van de Loopbaanonderzoek zijn opgenomen, potentiële beroeps- en loopbaanmogelijkheden evenals aanbevelingen voor opleiding training en/of coaching. De opdrachtgever ontvangt uiterlijk binnen vijf werkdagen, na toestemming van de kandidaat, het loopbaanadviesrapport.

Selectie- of Ontwikkelassessment

Een Selectie-assessment geeft een beoordeling of een kandidaat geschikt is om een bepaalde functie uit te oefenen binnen de gegeven organisatorische omgeving.

Een Ontwikkelassessment geeft antwoord op de vraag of een medewerker een realistische ontwikkeling kan doormaken om een bepaalde functie binnen een bepaalde termijn, succesvol uit te kunnen oefenen.

Voor beide vraagstellingen wordt een psychologisch onderzoek uitgevoerd met betrekking tot capaciteiten, persoonlijkheid en motivatie. Daarnaast vinden er enkele praktijksimulaties plaats onder observatie van assessoren en eventueel met behulp van video-opname. Het assessment duurt een volledige dag en wordt onder begeleiding van een psychotechnisch medewerker en een arbeids- en organisatiepsycholoog uitgevoerd.

Voorafgaand aan het assessment vindt een functie-analyse plaats. Wij brengen met u in kaart welke taken en verantwoordelijkheden van toepassing zijn en vertalen dit naar het gewenste werk- en denkniveau, persoonlijkheidseigenschappen en competenties. Wij stemmen de inhoud van het assessment zorgvuldig op deze criteria af.

Op basis van de resultaten uit het assessment wordt een rapportage opgesteld. In deze rapportage vindt u een heldere beoordeling over de geschiktheid van een kandidaat voor een bepaalde functie of - bij een Ontwikkelassessment - over diens professionele ontwikkeling in relatie tot een bepaalde functie. Bij een Ontwikkelassessment vindt u tevens aanbevelingen over mogelijk te volgen opleiding, training en/of coaching.

De opdrachtgever ontvangt uiterlijk binnen vijf werkdagen, na toestemming van de kandidaat, een schriftelijke rapportage van het onderzoek.

Kwaliteitsborging

Bij het uitvoeren van assessments maken wij gebruik van gevalideerde en betrouwbare onderzoeksmethoden in combinatie met simulatieoefeningen. Hierdoor krijgt u een duidelijk inzicht in de kwaliteiten en ontwikkeling van uw medewerkers. Onze assessmentmethoden worden uitsluitend onder begeleiding van een psychotechnisch medewerker en/of arbeids- en organisatiepsycholoog uitgevoerd. Daarmee bent u gegarandeerd van een kwalitatieve werkwijze en uitkomst. Wij volgen de gedragscode van het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen).