BEGELEIDING

 

Uw medewerkers vormen ongetwijfeld een zeer belangrijke basis om uw ambities als bedrijf mogelijk te maken. Professionele ontwikkeling van uw medewerkers is dan ook van groot belang om de doelstellingen van uw onderneming te realiseren.

Onze professionals bieden op verschillende vlakken een effectieve begeleiding van uw medewerkers. 

Loopbaanbegeleiding

​Wij begeleiden medewerkers in hun loopbaanontwikkeling. Bijvoorbeeld om de vereiste vaardigheden binnen een huidige functie te ontwikkelen of om talenten met het oog op een volgende carrièrestap tot wasdom te laten komen.

Gecertificeerde (NOLOC) coaches die hun strepen in hun vakgebied meer dan verdiend hebben, staan voor u klaar om een waardevolle bijdrage te leveren aan de loopbaanontwikkeling van uw medewerkers.

Re-integratie 

​Wanneer één van uw medewerkers langdurig ziek is, is het van belang om ervoor te zorgen dat uw medewerker weer zo snel mogelijk weer aan de slag is zodat uw capaciteitsverlies beperkt wordt.

U start in samenwerking met een bedrijfsarts of een arbodienst, een re-integratietraject waarbij zowel u als werkgever als uw werknemer verplichtingen hebben in het kader van de Wet Poortwachter.

Wij ondersteunen werkgevers in het uitvoeren van de begeleiding van uw medewerker en het nakomen van de verplichtingen in het kader van de Wet Poortwachter, om een spoedige re-integratie van uw medewerker te realiseren. 

Outplacement

​Indien u afscheid neemt van een medewerker en u wilt hem of haar helpen bij het vinden van een passende functie elders, kunnen wij dit traject geheel voor u verzorgen. Uw medewerker wordt voor een periode van tenminste 6 maanden intensief door ons begeleid bij zijn of haar zoektocht naar een nieuwe baan.

In dit traject begeleiden we uw medewerker in zijn arbeidsmarktverkenning en loopbaanoriëntatie. Daarnaast helpen wij hem of haar zich optimaal te profileren door middel van sollicitatietraining en het gebruik van social media. Door periodieke gesprekken met uw medewerker wordt de voortgang bewaakt en eventueel bijgestuurd. Wij wenden ons uitgebreide netwerk daarbij maximaal aan om een geschikte functie voor uw medewerker te vinden. 

Ontwikkel-assessment

Een assessment is een methodiek om de persoonlijke vaardigheden, functie-gerelateerde competenties en potentieel in kaart te brengen. Op deze wijze wordt er beoordeling gemaakt of een kandidaat in de praktijk kan voldoen aan de eisen die u aan functie stelt en past binnen de cultuur van uw bedrijf.

Een assessment kan voor verschillende vraagstukken worden ingezet. Bijvoorbeeld in het kader van een selectieprocedure of een loopbaanonderzoek.

Een volledig assessment bestaat uit een capaciteiten-, persoonlijkheids- en motivatie-onderzoek. Daarnaast vinden er enkele praktijksimulaties plaats en één of meerdere interviews met de kandidaat. Een assessment duurt één dag en staat onder begeleiding van een psycholoog. Uiteraard wordt het assessment nauwgezet afgestemd op de door u gestelde onderzoeksvraag.