LEIDERSCHAPSCOACHING

 

De impact van een leidinggevende op het bedrijfsresultaat is groter dan wellicht op het eerste gezicht wordt gedacht.

Niet voor niets geven vele onderzoeken aan dat de motivatie en daarmee de prestaties van medewerkers voor een groot gedeelte worden beïnvloed door de manier van leidinggeven.

VIGOR HR coacht (beginnende) leidinggevenden: richting geven, delegeren, voorbeeldgedrag tonen, motiveren en verbinding maken met medewerkers zijn voorbeelden van aspecten die tijdens de coaching centraal kunnen staan.

De coaches van VIGOR HR helpen uw leidinggevenden, op een professionele en betrokken wijze, hun eigen kracht en stijl hierin verder te ontwikkelen.