LOOPBAANCOACHING

 

VIGOR HR begeleidt medewerkers in hun loopbaanontwikkeling.

Bijvoorbeeld om te onderzoeken waar de kwaliteiten en interesses van uw medewerker liggen. Loopbaancoaching kan daarnaast ook worden toegepast voor het ontwikkelen van de gewenste vaardigheden die voor de huidige danwel de toekomstige functie van belang zijn. Maar ook als u en/of uw medewerker tot de conclusie komen om de loopbaan buiten de huidige organisatie voort te zetten, kan begeleiding hierin door middel van een outplacementtraject uitkomst voor beide partijen bieden.

Geaccrediteerde ervaren coaches staan voor u klaar om op een constructieve en positieve wijze een bijdrage te leveren aan de loopbaanontwikkeling van uw medewerkers.

Een nadere kennismaking met de voorgedragen coach gaat vanzelfsprekend vooraf aan een coachingstraject.