"NO CURE  NO PAY"

 

Wanneer u een werving en selectieopdracht bij ons neerlegt dan bent u verzekerd van een deskundige dienstverlening. De tarieven zijn vooraf transparant, marktconform en wij werken op basis van "No Cure No Pay".

Dat wil zeggen dat u enkel een vergoeding verschuldigd bent indien u ook daadwerkelijk een door VIGOR HR voorgestelde kandidaat in dienst neemt. Tevens kunt u bij plaatsing gebruik maken van onze garantieregeling.

 

Garantieregeling

Wij stellen hoge eisen aan de selectie van kandidaten zodat u een gefundeerde keuze kunt maken. Toch kan het in de praktijk voorkomen dat u of de kandidaat om welke reden dan ook vroegtijdig afscheid van elkaar nemen.

In dat geval kunt u gebruik maken van onze garantieregeling. Deze regeling houdt in dat wanneer binnen een periode van 2 maanden gerekend vanaf de datum van indiensttreding het dienstverband wordt beëindigd van een door VIGOR HR voorgestelde kandidaat, u als opdrachtgever de volledige vergoeding terugkrijgt. Uiteraard starten wij op uw verzoek zo spoedig mogelijk een nieuwe procedure op.