VERZUIM EN RE-INTEGRATIE

 

Wanneer één van uw medewerkers langdurig ziek is, is het van belang om ervoor te zorgen dat hij of zij weer zo snel mogelijk aan de slag gaat zodat het capaciteitsverlies en de verzuim gerelateerde kosten beperkt blijven.

Conform de richtlijnen van de Wet Poortwachter, waarin zowel werknemer als werkgever verplichtingen hebben, begeleiden wij het re-integratietraject van uw arbeidsongeschikte medewerker met als doel hem of haar zo spoedig mogelijk te re-integreren.

Deze begeleiding omvat het uit handen nemen van het gehele verzuimtraject. Dit houdt in dat wij het verzuimdossier en de verzuimadministratie beheren, de verzuimgesprekken voeren, het re-integratieplan ( 1e en 2e spoor) uitvoeren en de contacten met externen onderhouden zoals de bedrijfsarts, arbodienst, specialisten en het UWV.

Indien blijkt dat uw medewerker blijvend gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt is, verzorgen wij de WGA aanvraag en begeleiden de aanvraagprocedure tot aan de beslissing van het UWV.